درباره ما

پیرامون ارتباط ، درگاه یکپارچگی ، اصالت و راحتی

پیرامون ارتباط

ما بر آنیم که با ارائه مشاوره منطبق با استانداردهای روز دنیا و محاسبات دقیق در طراحی و اعمال نظرات و خواسته های مشتریان و همچنین اجرای منظم و زمانبندی شده پروژه ها ، نیاز های مشتریان خود را با اصل انکار ناپذیر داشتن “مشتریانی وفادار" بر طرف سازیم

“عنوان شرکت پیرامون ارتباط فن پویش چکیده است از آنچه که به مخاطبان و مشتریان خود ارائه می گردد.فن پویش را به آن دلیل برگزیدیم که همواره در جست و جوی جدید ترین و بهینه ترین راهکار ها هستیم و پیرامون ارتباط را سمبلی از حوزه فعالیت خود میدانیم"

چشم انداز پیرامون ارتباط

مبدل شدن به مرجع تخصصی مشاوره ، خرید راهکار های نوین درحوزه فعالیت در سال ۱۴۰۰

آشنایی و گسترش استفاده جمع کثیری ازاشخاص حقیقی و حقوقی ا ز برند های معتبر جهانی

توسعه استفاده از راه کارهای نوین و
خلاقانه مبتنی بر فناوری های روز دنیا

شرکای تجاری

۴

مشتریان حقوقی

۶۴۰

مشتریان حقیقی

۱۲۲۰

ارزش ها

پیرامون-ارتباط
رعایت اصل صداقت و راستگویی در کلیه مراحل فروش
پیرامون-ارتباط
اتخاذ تصمیم و انجام امور براساس معیارهای علمی و تجربی بدور از منافع شخصی
پیرامون-ارتباط- محصولات
توجه به منافع دراز مدت مشتریان و عدم اقدام علیه آنهاتوجه به منافع دراز مدت مشتریان و عدم اقدام علیه آنها
پیرامون-ارتباط
ارائه عیناً و اصل خدمات و وارانتی کمپانی تولید کننده