ویدیوکنفرانس

4 عامل حیاتی سازگاری تجهیزات ویدیوکنفرانس

سازگاری سیستم های ویدئو کنفرانس با دیگر تجهیزات سالن کنفرانس و دستگاه های کنترلی از فاکتور های مهمی است که می بایست در انتخاب یک کدک و راهکار ویدیوکنفرانس به آن توجه ویژه ای داشت.در همین راستا قصد داریم در مقاله رو به رو به فاکتور های اصلی ارزیابی و همچنین معرفی برخی از امکانات […]