محصولات

پیرامون ارتباط ، درگاه یکپارچگی ، اصالت و راحتی

اوکو - سولبریت
تجهیزات اتاق کنفرانس و ارتباطی
پیرامون ارتباط با ارائه جدید ترین و با کیفیت ترین تجهیزات اتاق کنفرانس و ارتباطی به شما برای داشتن ارتباطاتی موثر کمک می کند
آماریلو
تجهیزات حفاظتی و نظارتی هوشمند
پیرامون ارتباط با ارائه راهکار های حفاظتی و نظارتی پیشترفته و نوین این امکان را فراهم می کند که از هر محیطی به نحو احسنت حفاظت گنید