پیرامون ارتباط
تجهیزات اتاق کنفرانس و ارتباطی
ما در دورانی زندگی می کنیم که افراد با تکنولوژی ارتباط برقرار می کنند. با پیشرفت تکنولوژی ارتباطی، اکنون به روش های پیچیده تر و موثرتر ارتباطات در دسترسی داریم. مردم می توانند از طریق رسانه های الکترونیکی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و این امر راه را برای شرکت ها و کسب و کارها برای همکاری بهتر با همکاران و کارمندان فراهم کرده است. راه های زیادی وجود دارد که در آن جلسات و کنفرانس ها می توانند همزمان با شرکت کنندگان در مکان های مختلف برگزار شوند. فناوری ما را قادر ساخته است تا هر زمان و هر کجا در جهان، با افراد انتخابی ما ارتباط برقرار کنیم
هزینه های سفر های داخلی و خارجی را کاهش دهید
توانایی حضور در چندین مکان بدون در نظر گرفتن دفتر خود، مقصد بعدی بهره وری کسب و کار است. ، هنگامی که تعداد سفرهای سالیانه و هزینه های مربوط به آن را تعیین می کنید ، می بینید که هزینه های سفر تنها یک کارمندمی تواند جایگزین سیستم ویدئو کنفرانس برای کل سیستم باشد روشن است که چرا ویدئو کنفرانسی چنین جایگزین جذابی است . و همین مسئله نیاز به تجهیزات ویدیو کنفرانس را و مهم تر میکند
افزایش بهره وری در میان مشتریان و تیم های شما
امروزه، اکثر ادارات با تماس تلفنی، ایمیل یا پیام های فوری ارتباط برقرار می کنند. کمبود ارتباطات چهره به چهره می تواند سوء تفاهم ها را با تیم خود منجر شود،. هنگامی که ویدیو اجرا می شود، شرکت کنندگان احتمال بیشتری دارند که در معرض هشدار قرار گیرند و بر آنچه مورد بحث قرار می گیرند متمرکز شوند. در نتیجه، پروژه ها به سرعت تکمیل می شوند، بهره وری افزایش می یابد، و شرکت کنندگان احساس می کنند بیشتر در هماهنگی با یکدیگر میباشند.
بهبود ارتباطات و تقویت روابط درون و بیرون سازمانی
در طی یک کنفرانس ویدئویی می توانید بیانات صورت و زبان بدن شرکت کنندگان کنفرانس را مشاهده کنید، که منجر به همکاری سریع و موثر می شود. اینها جنبه های مهم ارتباطی هستند که با یک تماس تلفنی پایه از بین می روند.
مزیت رقابتی
ارتباطات ویدیویی مزایای رقابتی را برای کسب و کار شما ایجاد و حفظ می کند. تیم هایی که از طریق ویدئو ارتباط برقرار می کنند، دانش را سریعتر به اشتراک می گذارند و بیشتر در جریان امور قرار خواهند گرفت، گروه های پشتیبانی با استفاده از ویدئو کنفرانس می توانند روابط شخصی خود را با مشتریان خود ایجاد کنند، که موجب وفاداری عمیق تر نسبت به صحبت کردن در تلفن با مرکز تماس می شود
برترین محصولات اتاق کنفرانس را از ما بخواهید
پیرامون ارتباط با معرفی برترین محصولات ویدئو کنفرانس روز دنیا به شما کمک می کند تا شناختی کامل از این نوع محصولات پیدا کنید و مناسب ترین گزینه در بین محصولات را انتخاب کنید

تجهیزات اتاق کنفرانس

اوکو

تجهیزات اتاق کنفرانس

یالینک

راه کارهای کنفرانس ویدویی یکپارچه

سولبریت