تلفن یالینک مدل SIP-T85  یک تلفن تحت شبکه است که دوربین ندارد. دوربین CAM50  به این مدل تلفن متصل میشود کیفیت تصویر HD   را برای کاربران فراهم می آورد.تا بتوانند یک جلسه ویدئو کنفرانس با کیفیت مطلوب را پشت میز خود برگزار نمایند . اتصال این دوربین به تلفن بسیار ساده و تنها با اتصال فیزیکی و بدون نیاز به تنظیمات خاصی ارتباط برقرار میشود.