میکروفون بیسیم CPW90  در مواقعی به کار میرود که  میکروفون داخلی کنفرانس فون CP960  برای دریافت صدای واضح کافی نباشد . در این صورت از میکروفون بیسیم CPW90  برای افزایش برد دریافت صدا کمک میگیریم . تا صدای شرکت کنندگان در هر نقطه از سالن کنفرانس قابل شنیده شدن باشد.  از مزایای این میکروفون فاصله دریافت صدا از فاصله ۳ متری و با زاویه ۳۶۰ درجه می باشد .این دو محصول نیز به صورت یکجا در فروشگاه آنلاین پیرامون ارتباط به فروش میرسد.