فرهنگ-لغات-فنی-شبکه-ویدئوکنفرانس-حرف-Ee

فرهنگ لغات ویدئو کنفرانس و فنی شبکه ( Ee )

Embedded MCU

به دستگاه های Endpoint یا ترمینال های ویدئو کنفرانسی گفته می شوند که از MCU داخلی بهره می برند. ترمینال های ویدئو کنفرانس که از MCU داخلی بهره می برند ، دستگاه های مناسبی برای شرکت های کوچک و متوسط هستند. ام سی یو های داخلی معمولا با ظریفیت های 8,12,24 در داخل دستکاه ها جای داده می شود.

Encryption

به محاسبات ریاضی طراحی شده برای جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به اطلاعات در حال مخابره گفته می شود.رمز نگاری داده ها در ویدئو کنفرانس نقش حیاتی را ایفا می کند .کلیه سازندگان سیستم های ویدئو کنفرانس از استاندارد رمز نگاری AES-128bit استفاده می کنند.

Endpoint

به سیستم های ویدئوو کنفرانس نصب شده در اتاق های کنفرانس، دفاتر مدیران که در شبکه یه اصطلاح دستگاه سمت کار بر هستند ، Endpoint یا ترمینال ویدئو کنفرانس گفته می شود.

End User

در اصطلاح به معنی شخصی که کاربر محصول است . در ویدئو کنفرانس به کسی که تماس برقرار یا دریافت می کند گفته می شود.

Ethernet

اتصال به اینترنت به صورت فیزیکی که بطور گسترده استفاده می شود.

E mail flooding

طغیان/سیل آسایی نامه الکترونیک

نمونه ای از تهاجم با امتناع از خدمات و جریان ارسال مقادیر زیادی نامه الکترونیک غالبا همراه با پیوست های بزرگی به منظور ناتوان سازی یک شبکه یا بخشی از آن نظیر سرویس دهنده پستی

E mail management system

سامانه /سیستم مدیریت پست الکترونیک

یک سیستم پاسخگویی خودکار در تجارت الکترونیک برای مرتب سازی و طبقه بندی های مناسب به منظور ارسال پاسخ در خور پیام و یا هدایت پیام الکترونیک مشتری به قسمت مربوطه

Echo

بازتاب ،پژواک

در ارتباطات موج منعکس شده به سوی فرستنده آن 2-انعکاس اطلاعات کسب شده از عملکرد یک سامانه/سیستم

Echo check

وارسی بازتاب

وارسی صحت داده های انتقالی در ارتباطات برای مقایسه با داده های اصلی و در صورت مشاهده اختلاف ارسال مجدد

Echo system

اکوسیستم/سیستم بازتابی

ترکیب دو واژه اکولوژی و سیستم با محیط پیرامون رابطه مطلوب میان سازمان و محیط آن

Edge computing

پردازش حاشیه

روشی برای توزیع بار پردازشی بین چندین لایه از رایانه های اینترنتی برای به حداقل رساندن زمان پاسخ

Electrical communication

ارتباطات الکتریک

انتقال هرگونه اطلاعات و ارتباطات دیجیتال از جمله صوتی و تصویری یا انواع دیگر بین فرستنده و گیرنده از راه نشانه/سیگنال های الکترونیک و مجراهای ارتباطی

Electronic auction

حراج الکترونیک

ایجاد فرصت هایی برای خریداران در پیدا کردن اقلام ارزان قیمت یا منحصر به فرد با استفاده از سامانه /سیستم برخط

Electronic signature

امضای الکترونیک

به نقل از قانون نمونه آنسترال مصوب 2001 میلادی داده هایی در شکل الکترونیک منضم به یک داده ی پیام دیگر و یا ضمینه منطقی آن به منظور شناسایی امضا کننده ی داده پیام و تایید اطلاعات موجود در آن

Encoding

رمز گذاری/به رمز در آوردن پیام

بخشی از فرآیند ارتباط مربوط به فرستنده پیام شامل تبدیل اطلاعات قبل از ارسال به یک رشته علامت یا نماد قابل درک برای گیرنده

Encyclopedia

دانشنتمه/دایره المعارف

در دانش رایانه ای و با استفاده از هوش مصنوعی یک پایگاه دانش عمومی از دید مردم و نه رایانه درباره جهان و حاوی حقایقی برای کمک به سایر برنامه های کامپیوتری در درک تجربه های روزمره

End user

فرد یا گروهی از افراد دریافت کننده خدمات داده پردازی از یک سیستم رایانه ای خاص برنامه نرم افزار یا سخت افزار ها و در ارتباط نزدیک با اجزای آنها

Enhancement

بهبود ،افزایش

فرآیند چرخه بهبود در تمامی اجزا یک مجموعه یا سامانه به سمت دگرگونی برای رسیدن به شرایط مطلوب

Enter

وارد /ثبت کردن،وارد شدن

1-در سلسله ای از دستورالعمل ها آغاز اجرا در نقطه غیر از ابتدا 2-در یک پایانه ،جابه جایی یا انتقال داده های نگهداری شده به حافظه اصلی

Enterprise application integration

یکپارچه سازی برنامه های سازمان

هماهنگی بین برنامه های مختلف و ایجاد محیطی یکپارچه به منظور اشتراک و انتقال داده ها در تمام سطوح یک وضعیت یا سازمان برای کارایی موثر

Enterprise collaboration system

نظام / سیستم های همکاری

سیستم های اطلاعاتی میان وظیفه ای برای ارتقا سطح ارتباطات هماهنگی و همکاری میان اعضا گروه های کیب و کار و سایر گروه های کاری

Enterprise resource planning

برنامه ریزی منابع سازمان

سیستمی برای یکپارچه سازی کلیه بخش ها ،امور،فرآیند ها و نیازهای یک سازمان شتاسایی منابع مورد نیاز و برنامه ریزی برای فراهم سازی آنها

Enterprise software

نرم افزار سازمانی

مجموعه ای از نرم افزارها یا برنامه های کاربردی برای یکپارچه سازی همه امور از قبیل فروش و توزیع ،حسابداری و مالی ،مدیریت و سرمایه گذاری ،مدیریت مواد خام ،برنامه ریزی تولید ،نگهداری کارخانه و منابع انسانی

Enterprise system

سامانه / سیستم های سازمانی

سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه پردازش داده ها برای تامین بانک اطلاعات مرکزی و ارتباط با تمام حوزه ها یا سیستم های اطلاعات سازمان

Entity

موجودیت نهاد

مفهومی کلی برای بیان هرچیز شناخته شده مرتبط با سیستم عملیاتی رایانه نظیر کارمند ،مشتری،ایستگاه داده ها ،فایل ،رکورد ،مجله یا دستگاه 2-در شبکه سازی،عنصری فعال مربوط به یک لایه اعم از نرم افزار یا سخت افزار

Entrepreneur

کارآفرین ، کارگشا

فردی توانا در تشخیص فرصت ها و موقعیت ها و همجنین صرف زمان ،انرژی لازم ،منابع،نیروی کار،مواد اولیه،و سایر دارایی ها به گونه ای هماهنگ با هدف افزایش ارزش یا محصولات حاصی ازآنها نسبت به حالت اولیه با سه رویکرد ،ایجاد اشتغال ،کسب و کار  و نوآوری با در نظر داشتن خطرات آن

Entrepreneurial organization

سازمان کارآفرینی

سازمانهایی نوآور خطر پذیر ،پیشتاز ،بی باک و پی گیر فرصت ها بدون در نظر گرفتن منابع موجود و تحت کنترل با رهبری فناورانه و کشف راه های نوین

Entrepreneurship

کارآفرینی

نوع آوری در ابداع ایده های نوین و ارزش جدید مادی و معنوی با استفاده از فرصت های مخاطره آمیز به منظور کسب و کار جدید از طریق تلاشی متعهدانه 2-از نقش های تصمیم گیری مدیر برای تحول و نو آوری درون سازمان با میل و رغبت

Environment

محیط

مجموعه منابعی در اختیار کاربر نظام/سیستم 2-شرایط فیزیکی کار در تشکیلات

Equilibrium

تعادل،توازن

اصطلاحی در امور سازمانی و مدیریت اصلی ،بر اساس ضرورت برقراری موازنه در روش های گوناگون سازمانی برای تحقق اهداف بهینه ی کلی سازمان

Evaluate

ارزیابی/ارزشیابی

تعیین یک فقره سخت افزار یا نرم افزار در انجام کار مورد نیاز یا تعیین کار بهتر از میان دو یا چند فقره انجام عملیات

Evaluation

ارزشیابی/ارزیابی

یک فرآیند نظام مند در جمع آوری ،تحلیل یا تفسیر اطلاعات برای تشخیص ارزش یا عملکرد کار،برنامه یا سیستم و تصمیم گیری در مورد آن

Event

واقعه ،رویداد

در برنامه ریزی شبکه نقطه آغاز یا پایان فعالیت،بدون در نظر گرفتن عامل گذشت زما

Evolution

فرضیه،نحویل،تکامل تدریجی

جریان و روند آهسته از تغییر یک فرم در سطح بالاتر به سمت نظم برتر و پیشرفت مداوم در ساختار اجتماعی ،اقتصادی جامعه یا موسسات

Exchange

معاوضه ،بورس،ارز،صرافی

در رایانه جابه جا کردن محتوای محل های حافظه

Execute

اجرا کردن

انجام عملیات تعیین شده بر مبنتی دستورالعمل یا زنجیره ای از دستورالعمل های برنامه برای ایجاد وضعیتی مشخص

Executive

مدیر /هیات اجرایی

یک مدیر میانی با مسئولیت اجرای فنون /تاکتیک و روش ها

Expand

توسعه ، گسترش

حرکت بالنده و گذر ار سطوح نازل به عالی 2-رشد مداوم به شیوه ای موثر با تقویت نیروی بالقوه برای بهبود وضعیت و دستیابی به هدف ها 3-افزایش توانایی و کارایی یک چهارچوب تحلیلی برای تغییرات و اصلاحات ،در نتیجه ارتقا و بازدهی بیشتر

Expansion

توسعه ،بسط ،گسترش

افزایش در مقدار و گستره دامنه 2-میزان رشد اقتصادی در زمان معین به منظور نشان دادن افزایش سرانه تولید نا خالص داخلی 3-یک چهرچوب نحلیلی برای درک پیشرفت جوامع انسانی

Explore

بازرسی/کشف

یک روند فعال،هوشیارانه و نظام مند برای کشف ،تعبیر و بازنگری پدیده ها،رخدادها،رفتارها و فرضیه ها یه منظور دست یافتن به راهکارهای عملی و فناوری ها

Exposure

نمایش،ارائه دادن

معرفی/علنی کردن رویداد یا اطلاعات

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم