فرهنگ-لغات-فنی-شبکه-ویدئوکنفرانس-حرف-Oo

فرهنگ لغات ویدئوکنفرانس و فنی شبکه ( Oo )

On-Premise deployment

این نوع از پیاده سازی زیر ساخت به آن معنی است که تجهیزات و نرم فزار ها در شبکه داخلی و تحت کنترل خود کاربران پیاده سازی می شود و امنیت و نگهداری آن به عهده خود تیم فنی مشتریان است . این نوع پیاده سازی به دلیل اهمیت مسائل امنیتی معمولا در سازمان های دولتی و نظامی مورد استفاده قرار میگیرد.

Object

موضوع،چیز

ابزارمخالفت با برنامه و اعتراض به یک فرض یا عمل متقابل

Obtain

بدست آوردن ،فراهم کردن

Occurrence

رویداد،پیشامد

وقوع کاری یا ظهور یک وضعیت تحت پوشش یک سیاست یا برنامه

Offer

عرضه،پیشنهاد

اظهار یا ابرازکردن ،ایده و یا نظری داوطلبانه برای بهبود بخشیدن به وضعیت یا حل مشکل

Offer and demand

سمت ،منصب ، مقام

On account

نسیه به حساب،علی الحساب

On demand

هنگام درخواست

زمان مورد نیاز درخواست برنامه یا خدمات در حال پیاده سازی و اجرا در شبکه

Online

برخط،متصل به رایانه یا اینترنت

Online broker

دلال/کارگزاربرخط

واسطه ی فراهم سازی خدمات /سرویس های واسطه گری برای معمله در اینترنت

Online community

جامعه ی برخط ،جامعه مجازی

تمام کاربران اینترنت و اعضا وب جهانی

Online payment

پرداخت مستقیم

روش نقل و انتقال سریع در اینترنت با ذخیره سازی ارزش پولی افراد به صورت برخط به کمک مکانیزم هایی چون کارت هوشمند

Online trainee

کارآموز برخط

کارآموز با فعالیت به شیوه سامانه /سیستم از راه دور با استفاده از رسانه های شبکه ای بصورت برخط و با هدف آموزش

Online trainer

مربی برخط

آموزش دهنده از طریق رسانه شبکه ای ،سامانه/سیستم از راه دور و ابزار الکترونیک برای انتقال مفاهیم و محتوا وآموزش

Online Meeting

حالات مختلف تصاویر ویدیو کنفرانس
Online Meeting جلسه آنلاین

جلسه آنلاین

در این نوع جلسات نیازی به حضور فیزیکی افراد ندارد و افراد جلسه از راه دور و ازطریق دستگاههای ویدئو کنفرانس با هم ارتباط برقرار میکنند .

انواع جلسات آنلاین عبارت است از :

نرم افزارهای ارتباط ویدئویی

سخت افزار های ویدئو کنفرانس

Open source

منبع باز/آزاد

دردسترس قرار دادن اصل برنامه یک محصول نرم افزاری بدون هیچ گونه هزینه،برای تشویق کاربران و برنامه نویسان به منظور استفاده از نرم افزار ،استفاده برنامه نویسان و کاربران برای بررسی شناسایی مشکلات و ارئه پیشنهادات لازم برای ارتقا آن

Open system

نظام /سیستم باز

کارکرد تعاملی میان سیستم و محیط ،کل متشکل از اجزای به هم پیوسته در تعامل با محیط خود و دریافت منابعی از آن به عنوان داده و ارائه محصولاتی با عنوان ستاده به محیط

Operate

اداره کردن ،از حسابی استفاده کردن

Operator

متصدی ،اپراتور

مسئول انجام کارهای مرتبط با پردازش در تاسیسات رایانه ای

Opt in

انتخاب ،برگزیدن

انتخاب دریافت هدماتی مشخص یا ویژگی هایی پیشنهاد شده از سوی شرکت در سامانه/سیستم تجارت الکترونیک برای ثبت نام کاربر

Opt-out

انتخاب ،برگزیدن

مدل یا روش های مسیر ساختن رضایت آگاهانه برای جمع آوری اطلاعات شخصی به منظور جلوگیری از دریافت اطلاعات محصولات یا خدمات ناخواسته

Optical character recognition

بازشناسایی

اسکنر شناسایی نوریی متن ،ویژه خواندن رمز ها /کدها و متن های روی برچسب کالاها و محصولات ،رسید کارت های اعتباری ،صورت حساب های مصرف ،حق بیمه و سایر مدارک

Optical communication

ارتباطات نوری

استفاده از نور و فناوری /تکنولوژی انتقال اطلاعات از طریق نور،مانند فیبرهای نوری و لیزر به منظور انتقال اطلاعات ،صدا یا تصاویر

Optimization

بهینه سازی

مجموعه ای از از فناوری ها ،روش ها و فرآیند های یک تصمیم گیری،طراحی یا سیستم  سازی تا حد امکان موثر و عملیاتی

Organism

سازمان/ارگانیسم

یک نظام /سیستم زنده و پیچیده متشکل از اعضا با تاثیر بر یکدیگر و امکان سازگاری با محیط ،تضمین بقا و پایداری کلی آن

Organization

سازمان ،تشکیلات

چهارچوبی نظام مند /سیستماتیک شامل گروهی از افراد و با هدف دستیابی به اهداف ویژه و نظام مند کردن یک سامانه /سیستم

Organization chart

نمودار سازمانی

نمودار روابط رسمی مواضع /شغل ها در سازمان برای نمایش و بیان اختیارات ،مسئولیت ها نظارت و کنترل

Organization man

انسان سازمانی/سازمان گرا

اصطلاحی  برای بیان ویژگی شخصی با میزان سازگاری نسبتا زیاد در سازمان به ویژه سازمان بوروکراتیک و رسمی

Organization unit

واحد سازمانی

یک جز یا قسمت از کل سازمان عهده دار قسمتی از وظایف بز اساس طبقه بندی و تقسیم کار

Organizational behavior

رفتار سازمانی مطالعه نظام دار ادراکات و رفتارهای فردی و میان فردی کارکنان سازمان و توصیف روابط بین عوامل شکل دهنده رفتار به منظور پیدا کردن روابط علت و معلولی و حل مسائل سازمان

Organizational development

توسعه سازمانی

کارکردی نظام مند /سیستماتیک از علوم رفتاری در توسعه ،تحول برنامه ریزی شده و تقویت راهبرد ها ساختار فرآیندهایی عامل اثر بخشی سازمانی و سازگاری با هرگونه تغییر

Organizational structeure

ساختار سازمانی

ساختار نشان دهنده ی سلسله مراتب سازمانی ،سازو کار تصمیم گیری و نیز ساز و کار های عملیاتی سازمان پایه قوانین و مقررات رویه ها و خطوط ارتباطی لازم برای انجام کارها

Organizer

بانی ،بنیان گذار

موسسه،سازمان و شرکت  یا عامل پیوستن به یک گروه فعال در زمینه ویژه

Organnizing

سازمان دهی ،نظام بخشی

عمل بازآرایی اجزا بر اساس یک یا چند قاعده در علوم مدیریتی و سازماندهی و فرآیندی برای تقسیم کار و ایجاد هماهنگی میان افراد و گروههای کاری به منظور دستیابی به اهداف

Originator

پیام ساز پدید آورنده و منشا اصلی تولید یا مبدا

Output

بازده

خارج کردن .بازده یا خروجی یک سامانه /سیستم در یک جریان یا فرآیند فعال و در حال تغییر

Output  media

رسانه خروجی

ابزارهایی برای نمایش و ابلاغ نتیجه پردازش داده ها ،ازجمله صفحه نمایشگر ،چاپگرها ،دیسک ها و…

Out reach

توسعه یافتن ،برتری یافتن

رشد تدریجی در جهت پیشرفته تر شدن ،قدرتمند تر شدن ،تکامل یافتن و جریانی همراه با تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام /سیستم اقتصادی،اجتماعی در بردارنده میزان بهبود میزان تولید و درآمد،شامل دگرگونی های اساسی در ساخت نهادی ،اجتماعی اداری ،همچنین ایستارها و دیدگاه عمومی مردم

Outdated

منسوخ ،بی استفاده

از نیان برداشته شده و فاقد کارامدی لازم و ویژه گی های نوین

Outsourcing

برون سپاری

واگذاری بخشی از فعالیت ها یا خدمات سازمانی به منابع خارج از سازمان و روشی برای واگذاری بخشی از فرآیند های کسب و کار به تامین کنندگان بیرون از سازمان

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم