فرهنگ-لغات-فنی-شبکه-ویدئوکنفرانس-حرف-Pp

فرهنگ لغات ویدئو کنفرانس و فنی شبکه ( Pp )

(Phone (Video ConferencingPhone

سیستم ویدئو کنفرانس Yealink VC800

گوشی ویدئو کنفرانس

یک گوشی که به طور خاص ارتباط ویدئو کنفرانس طراحی شده است که به منظور کار با رابط سیستم ویدئویی شما بهینه شده است.

Pixel

کوچکترین عنصر از یک تصویر است که می تواند به طور جداگانه در یک سیستم نمایش تصویری پردازش شود.

Platform

ترکیب سخت افزار کامپیوتر و سیستم عامل که برنامه های کاربردی اجرا می شود.

Point-to-Point

زمانی که ارتباط ویدئو کنفرانس از یک نقطه به نقطه ای دیگر به صورت مستقیم باشد به آن Point-to-Point گفته می شود.

Product Activation Code

 کدی که شما برای فعال کردن برنامه ویدئو کنفرانس خود نیاز دارید.

PTZ Cameraدوربین ویدئو کنفرانس

دوربینی که قابلیت حرکت عمودی ، افقی و زوم کردن را دارد

Ports

Portها در سرویس های هاست Cloud و در مدل On-Premise ازSoft MCU  مورد استفاده قرار می گیرند . مشتریان برای پورت ها بر اساس الزامات هزینه پرداخت می کنند و پورت نشان دهنده تعداد حداکثر تماس های همزمان در MCU است. برای مثال گواهی برای استفاده از 20 پورت به این معناست که می توان به طور همزمان از 20 پورت استفاده کرد. این این 20 راه تماس می تواند از VMR مجزا استفاده کند.

Polycom eagle eye

به این معنی است که دوربین با حرکات فرد در هنگام حرکت در اتاق جلسه حرکت می کند.این فناوری در خال حاضر به علت مشکلات فنی دیگر کاربردی ندارد.

Pack

بسته بندی

مجموعه ای از عناصر /آیتم های گرد هم نهاده شده در یک بسته برای انتقال یا ذخیره سازی

Package

بسته،مجموعه

گروه یا گردایه از اشیا یا عناصرمتمایز مثلا اعداد ،افراد،حروف الفبا ،مجموعه ای از حقایق مجموعه های دیگر

Packet

بسته

مجموعه ای از داده ها یا اطلاعات ارسالی به صورت یک واحد با اندازه ثابت ،از طریق شبکه به رایانه

Packet switching

پیام رسان بسته ای

توافق دو اراده ی ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی

Parameter

متغیر،عامل

مقدار کمی تعریف کننده ی ویژگی های مشخصی از یک سامانه /سیستم یا تابع به عنوان عاملی جهت مرتبط کردن توابع و متغیر ها به وسیله یک متغیر مشترک

Participate

شرکت کردن ،سهیم شدن

شرکت کردن در فعالیت های گروهی

Participatory approach

رهیافت/رویکرد مشارکتی

رویکرد مورد تایید برنامه ریزان در مسیر برنامه ریزی با مردم و برای مردم از مناسب ترین شیوه های دستیابی به اهداف ،چشم اندازهای ترسیم شده و فکرهای آینده نگر

Partner

شریک،همدست

فعالیت در برنامه هایی مشترک و سهیم بودن در سود و زیان

Partnership

مشارکت،همکاری

نوعی تنظیم روی میز رایانه ای و دستگاه ویندوز سی ای برای امکان همگامی با اطلاعات

Password

گذر واژه ،جواز سفر

مجموعه ای از اعداد و حروف مخفی برای اثبات هویت کاربر به سامانه/سیستم رایانه ای به منظور دستیابی به سیستم و استفاده از حق اشتراک شخصی خود و امنیت

Patent

حق ثبت اختراع

حقوق انحصاری مالکیت فکری اعطایی (مادی و معنوی)به خالق یک اثر نوین ،اختراع،راه حل فنی جدید یا ابداعی مفید ،به منظور بر حذر داشتن سایرین از فروش اختراع یا استفاده از آن مشروط به رعایت تکالیف مقرر در قوانین مربوط برای استعمال،انتقال،فروش ،عرضه ،واردات و اعطای مجوز بهره برداری

Pattern

الگو ،نقش

مجموعه ای از قوانین و مولفه ها برای تولید،تکرار یک وضع یا نتیجه کار با درجه ای از ارتباط در مشاهدات یا آزمون های پی در پی

Pattern recognition

الگو شناسی

فناوری/تکنولوژی گسترده ای درباره ی شرح و بسط توانایی رایانه در تشخیص الگو ها و تشخیص نمایش های دو بعدی با ماشین به صورت هایی چون شیوه ی تشخیص نوری کاراکتر ها

Payment protocol

قرارداد/پروتکل پراخت

نظر برای پیوند خریدار و فروشنده به منظور پرداخت بر خط

Peer to peer

نظیر به نظیر

همکاری و تبادل اطلاعات بین سامانه /سیستم های مختلف سازمان و روشی برای دادو گرفت در اموری چون  به اشتراک گذاری اطلاعات و تبادل در سیستم اجتماعی دیجیتال

Performance

عملکرد ،ایفای تعهد

انجام کاری با قصد و برنامه ای خاص

Point to point tunneling protocol

پروتکل تونل سازی نقطه به نقطه

روشی برای تجرای شبکه های خصوصی توسط کنسرسیومی متشکل از شرکت های گوناگون برای سامانه /سیستم از راه دور

Pointer

اشاره گر

پیکانی کوچک یا نمادی هماهنگ با حرکت موشی ،روی صفحه ی نمایش

Policy

خط مشی ،سیاست

طبق نظر ویلیام جنکینز،در کتاب تحلیل سیاست ،مجموعه ای از تصمیمات به هم وابسته گروهها یا بازیگران سیاسی برای رسیدن به اهداف خاص یا با به دست آوردن ابزار مناسب دستیابی به اهداف ،و تبدیل مجموع افکار گروه به یک جریان فکری

Power

قدرت،برتری

ابزار نفوذ یک شخص یا یک گروه بر اشخاص یا افراد دیگر

Power user

کاربر ماهر

فردی ماهر در کار با رایانه و استفاده از اطلاعات کاربردی به جای برنامه نویسی ،همچنین استفاده از ویژگی های پیشرفته ی برنامه های کاربردی

Priority

اولویت ،تقدم

یک مرتبه یا ارزش اختصاص داده شده نسبت به بقیه موارد یا موقعیت ها در مسئله یا جریانی خاص

Priority scheduler

زمان بندی اولویت

زمان بندی کار با کارکرد اجرا بر طبق اولویت ها و چهارچوب تعیین شده

Privatization

خصوصی سازی

فرآیند تبدبل موضوع دولتی به کنترل تجاری صنعتی در متون علوم رایانه و شبکه اینترنت اصطلاح مربوط به تبدیل امکانات دولتی موجود در شبکه ی بخش خصوصی

Process

فرآیند،جریان

Product and service customization

بومی کردن کالا ها یا خدمات

تولید کالاها و خدمات مطابق مشخصات مورد نظر مشتریان یا خریداران و هماهنگ سازی با توجه به شرایط محیطی،جغرافیایی،فرهنگی و غیره

Programming

برنامه نویسی

هنر و علم ایجاد برنامه های رایانه ای ،معمولا با اطلاع از دانش یک یا چند زبان برنامه نویسی مانند بیسیک ،سی،پاسگال یا زبان اسمبلی و همراه با در نظر داشتن میائلی مانند اطلاع از نظریه الگوریتم ،طراحی واسطه ی کاربر و اطلاع از مشخصات و توانایی های سخت افزار مورد نیاز برای توسعه ،نگهداری و بهره برداری از نرم افزار

Project management

مدیریت پروژه /طرح

اجرا و نظارت یک پروژه با استفاده از دانش ،ابزارها ،مهارت ها و روش ها برای دستیابی به کیفیت مطلوب

Promote

بالا بردن ،ترقی دادن

Promotion

ترویج/ارتقا

فعالیت هایی برای رساندن مزایا محصول با خدمات به مصرف کنندگان باهدف ترغیب آنان به خرید به منظور بالقوه معرفی کردن محصول

Prompt

بی درنگ،برانگیختن

نشانه ای دال برآمادگی رایانه برای توانایی پذیرش ،استفاده و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

Proposal

پیشنهاد،طرح

طرح،فکر و ایده ای نوین و داوطلبانه برای بهبود بخشیدن وضعیت موجود حل مشکل و ارتقا و تسهیل دستیابی به هدف ها

Propound

مطرح/پیشنهاد کردن

طرح،ایده/فکر و پیشنهاد یک طرح ذهنی یا یک گام برای حل مشکل

Protocol

صورت جلسه ،خلاصه مذاکرات

مجموعه قوانین و رویه های حاکم بر انتقال بین اجزا در یک شبکه

Prototyping

الگو سازی ،الگوی نمونه

روشی آموزشی با تمرکز بر کسب مهارت های مبنی بر یک نمونه ،گروه یا مفهوم به منظور تعیین نیازمندی ها یا ویژگی ها یا استاندارد

Provide

آماده کردن/تجهیز کردن

ایجاد شرایط مناسب وضعیت مورد نظر

Proxy

نماینده،پروکسی

جایگزین و موجودیت عمل گر مجاز به جای موجودیت دیگر،یک برنامه  کاربردی میانی به عنوان خدمات گیرنده و خدمات دهنده

Public domain

مالکیت عمومی

پیکره ای از دانش و نوآوری بدون امکان بهره گیری اختصاصی هیچ فرد یا نهاد قانونی و پیکره ای از اطلاعات و خلاقیت به عنوان قسمتی از میراث فرهنگی و فکری بشریت برای بهره بردن هر فرد از آن

Publish

انتشاردادن ،اعلان کردن

فرآیند اطلاع رسانی از راه رسانه های گوناگون مانند اینترنت

Purchase

خرید،خریداری کردن

فرآیند دستیابی به کالا یا خدمات در ازای پرداخت وجه یا وجوه

Purpose

هدف ،منظور

Pyramid of knowledge

هرم دانش

نموداری با ساختار هرمی متشکل از داده در قاعده ،اطلاعات در سطوح میانی ،دانش در لایه های نزدیک به راس و خرد در راس برای نشان دادن روند ساخته شدن دانش

Pyramid scheme

طرح هرمی برای استفاده کاربران اینترنت بر اساس فرآخوانی کاربران دیگر و فراهم آمدن امکان تماس صد هزار کاربر به آسانی

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم