فرهنگ-لغات-فنی-شبکه-ویدئوکنفرانس-حرف-Rr

فرهنگ لغات ویدئو کنفرانس و فنی شبکه ( Rr )

Recording

این مشخصه نشان دهنده این هست که سیستم ویدئو کنفرانس پیشنهادی امان ضبط و ذخیره سازی روی دیسک های USB و همچنین سیستم های دخیره ساز را دارا می باشد.

Redundancy

افزونگی یا Redundancy در سرویس دهنده های ارتباطی و شبکه ای به آن معنی است اگر زمانی سرور ، سرویس دهنده ای دچار مشکل شد ، درخواست های ارسال برای سرور جایگزین ارسال شده و سرویس بخصوص از سرویس خارج نشود.در ویدئو کنفرانس نیز به همین شکل طراحی میشود که اگر به هر دلیل در حوزه های مختلف زیر ساهت های ویدیوکنفرانس مشکلی پیش آمد ، برای سرویس های حیاتی معیار امنیت و ایمنی فنی در نظر گرفته شده باشد.

Register account

این امکان برای این طراحی شده است تا کاربران شبکه های ویدئو کنفرانس زمانی که قصد ارتباط با کابری دیگر را دارند به جای IP آن شخص از داخلی و یا اسم آن کاربر استفاده کنند.این امکان به کاربران برای برقراری تماس ویدئویی ، حس بهتر و راحتر را الغا می کند. این امکان  در کاربرانی که از Mobile,PC برای ارتباط استفاده می کنند ، اهمیت بیشتری پیدا می کند.

Radio

رادیو،بیسیم

سیگنال های صوتی ارسالی از طریق اینترنت ،قابل مقایسه با سیگنال های ارسالی توسط ایستگاههای رادیویی

Radio communications

ارتباطات رادیویی

انتقال پیام از طریق امواج الکترومغناطیسی در فضای آزاد برای تبدیل به سیگنال های صوتی حامل اطلاعات

Radio forum

میزگرد رادیویی

فضای به اشتراک گذاشته شده در رادیو برای بحث و تبادل نظر بین رسانه ها و افراد و تقویت همکاری بین رادیو های سراسر جهان با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات

Random

اتفاقی،تصادفی

به طور خاص ،ارجاع به شرایط یا حادثه ای عیر قابل پیش بینی

Random access

دستیابی تصادفی

روش دستیابی مستقیم با زمان ثابت برای تعویض یا خواندن و بدون ارتباط به محل قرار گرفتن کلمه،مانند دستیابی به حافظه اصلی رایانه با زمان دستیابی ثابت برای تمام نقاط آن

Range

دامنه،قلمرو

گروهی از رایانه های به هم مرتبط مربوط به یک تولید کننده

Rank

رتبه،درجه

طبقه بندی کردن ثبت در فهرست دعاوی ورشکسته به ترتیب اسم

Rate

رتبه ،میزان

اختصاص یک  استاندارد یا مقدار/رتبه به چیزی با توجه به مقیاس خاص برای اندازه گیری و ارزیابی

Rating

رتبه بندی

ارزیابی و تعیین درجه سطح کارکرد یک برنامه،سامانه /سیستم یا محصول در مقایسه با نوع تصور از کارکرد مناسب آن در یک اقتصاد کارآمد

Ratio

نسبت

قسمت ،سهم ،ضریب،رابطه بین دو مقدار

Raw data

داده های خام

اطلاعات خام اولیه جمع آوری شده و پردازش نشده از برسی آماری با تحقیق تجربی پیش از پردازش برای تحلیل و استنتاج

Reach

دسترسی

در تجزیه تحلیل تبلیغات و رسانه ها تعدادکل افراد محتلف با امکان دسترسی حداقل یک بار به یک رسانه در طول دوره ای معین از زمان

Real time

زمان  حقیقی،بی درنگ

چهارچوب زمانی تحمیلی توسط محدودیت های خارجی

Real time video conferencing

کنفرانس ویدیویی بلادرنگ/بی واسطه

Receiver

گیرنده،دریافت کننده

یکی از مولفه ها در فرآیند ارتباط ،دریافت کننده پیام ارسالی از سوی فرستنده یا طرف دیگر

Recommendation

پیشنهاد،معرفی

طرح یا ایده جدیدی در جهت دستیابی به اهداف تعریف شده به سمت یک تغییر مثبت و روشی برای دستیابی به یافته های ذهنی و اندیشه های سرمایه انسانی در حل مسائل ،ایجاد سوالات جدید و راه حل های بهینه

Record

پیشینه،ثبت

در ارتباط با داده ها قرار دادن آن بروی یک دستگاه رسانه ی ذخیره سازی ،در رایانه مجموعه اطلاعات مربوط به هم در یک سامانه /سیستم پردازش داده ها

Recover

بازیابی ،اصلاح کردن

رسیدن به وضعیت پایدار برای کاربر رایانه به منظور تحقیق جهت باقی ماندن اطلاعات در حافظه یا بازیابی اطلاعات از دست رفته یا خسارت دیده با استفاده از برنامه

Recovery

اصلاح،بازیابی

بازیابی اطلاعات از دست رفته یا از بین بردن تداخل یا داده های خطا پس از خرابی سامانه /سیستم ،معمولا با استفاده از یک دیسک یا نوار پشتیبان و برقراری ارتباط با سیستم

Redundancy

افزونگی

در نظریه اطلاعات ،نمایش داده ها با رشته هایی از نماد ها ،طولانی تر از ضرورت برای تمییز میان همه اقلام ممکن داده ها ی متفاوت در زمینه خاص

Register

ثبات،ثبت کردن

نوشتن،به ثبت رساندن و نگه داشتن یا ذخیره اطلاعات

Regulation

تنظیم،قاعده

کنترل یا نظارت با استفاده از قوانین /مقررات و اصول

Relationship

فرآیند تبادل و انتقال اطلاعات ،عقاید ،احساس ها ،تفکرات ،معانی و مفاهیم از طریق علائم و نمادهای مشترک از یک فرد ،گروه یا سازمان به عنوان فرستنده به فرد ،گروه یا سازمانی دیگر به عنوان گیرنده به منظور اثر گذاری و نفوذ بر رفتار فرد ،گروه یا سازمان

Remote communication

ارتباطات از راه دور

ارتباط با یک رایانه راه دور از طریق اتصال تلفنی با دیگر خطوط ارتباطی به منظور انتقال پیام

Remote contro; appliance

وسایل کنترل از راه دور

مجموعه ای از ابزار های سامانه /سیستم دور کاری در ارتباطات از راه دور برای مدیریت و نظارت بر کار یا برنامه

Remote login

ورود /ارتباط از راه دور

روشی برای برقراری ارتباط بین رایانه ها از راه دور با استفاده از سامانه /سیستم شبکه و مخابرات

Reorganization

سازمان دهی مجدد

Reorganize

باز سازماندهی

در ارتباط با داده ها یا ساختمان داده ها تهیه کپی همراه با کاهش زمان دستیابی یا نیاز های ذخیره سازی

Replace

جایگزینی

قرار دادن داده هایی جدید به جای داده های قبلی پس از انجام عملیات جستجو در مورد آنها

Reply

پاسخ،جواب

واکنش نسبت به یک رویداد یا پرسش ،یا پیام دریافت شده در پاسخ به پیام ارسالی

Report

گزارش انتشار،گزارش دادن

مجموعه ای اطلاعات برای توصیف کارهای انجام شده یا پیشرفت کار ،یا نتیجه پردازش داده های طراحی شده به روشی برای تامین اطلاعات

Request

درخواست ،تقاضا

پرس و جو و یک پیام رسمی یا تقاضا برای چک،در تبلیغات وب موفقی آمیز به سایت بازرگانی برای بازیابی محتوای ذخیره شده در آن سایت

Request approval

تایید /پذیرش درخواست

Resolution

رای ،حل و فصل

وضوع جزئیات در چاپگر یا نمایشگر مانیتور پی از ایجاد تصویر ،متسکل از کاراکترهای کوچک و نقطه های کانلا نزدیک به هم اندازه گیری دقت بر اساس نقطه در اینچ

Resources

منابع و ذخایر قسمتی از سامانه یا سیستم رایانه ای یا شبکه شامل دستگاههای جانبی ،فضای حافظه اصلی یا فرآیند در حال اجرا

Response

پاسخ،پاسخگویی

در ارتباط داده ها پیامی از رایانه به پایانه به دنبال پیام راه اندازی از جانب پایانه

Restart

شروع دوباره،بازآغاز

آغاز مجدد اجرای یک برنامه از یک نقطه مدخل به غیر از ابتدای برنامه ،توقف اجرای برنامه به سبب خطا یا خرابی

Restricted

محدوده،انحصاری

اسناد یا مجلد های دسترس ناپذیرو بدون اجازه برای استفاده یا تخصیص

Result

نتایج،حاصل

داده های چاپ شده یا نمایش داده شده ،حاصل اجرای یک برنامه

Return

سود ،برگشت

تفاوت درآمد و هزینه ،شامل سود بلند مدت و کوتاه مدت

Revert

برگشتن،برگشت

برگشت به آخرین نگارش ذخیره شده ی سندو تادیده گرفتن تغییرات اعمال شده

Rig

احتکار،بازار ساختگی،تقلب کردن

کاهش دادن یا متوقف کردن جریان توزیع کالا توسط همه یا برخی از فروشندگان به طور موقت با توجه به وضع بازار به منظور بالا بردن قیمت و افزایش درآمد

Risk management

مدیریت ریسک

فرآیند شناسایی،ارزیابی و کنترل اقتصادی ریسک های تهدید کننده ی حال یا آینده ی دارایی ها یا توانایی کسب درآمد یک شرکت یا سازمان

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم