مرکز تماس

امروزه اکثر تماس های تلفنی به شرکت ها توسط سیستم های مدیریت تماس های داخلی و ویپ مدیریت میشود. به همین علت تمامی سازمان ها و شرکت ها برای مدیریت تماس های خود به یک مرکز تلفن نیاز دارند تا بتواند تلفن های ورودی و تلفن های داخلی شرکت را به بهترین شکل کنترل و دیریت نمایند.

دسته بندی

نیاز به مشاوره دارید؟

شماره تلفن همراه خود را وارد کنید.کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.