چگونگی همگاه کردن صدا و تصویر در ویدئو کنفرانس

در این  مقابمشخصات صوتی مورد نیاز کنفرانس های ویدئویی مورد بحث قرار می گیرد . همانطور که می دانید ، مقدار داده های صوتی کوچکتر و پردازش آنها سریع تر انجام می شود ، بنابراین همگام سازی صوت و تصویر از عواملی اصلی و نکات قابل توجه در کنفرانس های ویدئویی می باشد .یکی از اصلی ترین نکاتی که فناوری ویدئو کنفرانس با پیشرفته کرده است ، استفاده از همین الگوریتم همگاه سازی صدا و تصویر  است، چنانچه در ارتباط صدا با تصاویر در اصطلاح Sync نباشد ، ارتباط ویدئویی برای شما و شرکت کنندگان امری منزجر کننده خواهد بود.

الگوریتم همگاه سازی صدا و تصویر

همگام سازی صوت و تصویر

فناوری اسپیکرها در کنفرانس ویدئویی

در سیستم های ویدیو کنفرانس از فناوری استفاده می شود که صدای طرف مقابل کهبرای شما پخش میشود مجددا برای خود بازبخش یا به اصطلاح اکو نشود.به این فناوری Echo Acoustic گفته میشود.
همگام سازی ویدئو کنفرانس

فناوری میکروفن ها در کنفرانس ویدئویی

به صورت کلی در اتاق های کنفرانس و سالن جلسات میتوان از هر دو فناوری میکروفن ها ، یعنی Omnidirectional Microphone و  Directional Microphone استفاده نمود.این به آن معناست که شما قادر هستید کدک های ویدئو کنفرانس را هم به سیستم های کنفرانس صوتی موجود متصل و هم از میکروقن های مخصوص ویدئو کنفرانس استفاده نماید.در ادامه به معرفی انواع میکروفن ها و و همچنین تفاوت های فنی آنها می پردازیم.

  • میکروفون همه جانبه یا Omnidirectional Microphone :
    این میکروفون ها قادر اند صدا را از هر جهتی و به صورت ۳۶۰ درجه دریافت کنند.
  • میکروفن مستقیم یا Directional Microphone :
    این میکروفن ها قادر اند صدا فقط از سمت جلو و یا به صورت مستقیم دریافت کنند.
میکروفون ویدئو کنفرانس - تجهیزات صوتی ویدئو کنفرانس