همانطور که در جلسه قبل در مورد ، مزایا ، کاربردها و به طور کلی اینکه چرا باید از ویدئو کنفرانس استفاده کنیم صحبت کردیم، در این جلسه در مورد مواردی دیگر مثل جزئیات تجهیزات وساختار اصلی ویدئوکنفرانس سناریو های مقایسه زیر ساخت ها می پردازیم

 ساختار زیر ساخت ویدئو کنفرانس و انواع دستگاه هاتجهیزات تشکیل دهنده زیرساخت ویدئو کنفرانس

ترمینال ها و دستگاه های نقاط پایانی Multi-Codec  ترمینال ویدیو کنفرانس نقطه پایانی با MCU داخلی
Single-Codec ترمینال ویدیو کنفرانس نقطه پایانی
Immersive telepresence سیستم ویدیو کنفرانس همه جانبه
Desktop نرم افزار ویدیوکنفرانس تحت سیستم عامل Windows, Mac
Mobile اپلیکیشن ویدئو کنفرانس Android, iOS
زیرساخت ها MCU دستگاه ویدیوکنفرانس چند جانبه برای ارتباطات ویدییو کنفرانس گروهی
Gatekeeper کنترل کننده داخلی ها و تماس های در شبکه های H.323
NAT Tranversal راهکار عبور امن ترافیک ارتباطات ویدیو کنفرانس برای نقاط تابعه
Manger مدیریت جلسات ، مدیریت دستگاه ها (EndPoint)

برای استفاده از زیر ساخت ویدئو کنفرانس از چه دستگاه های می توانیم استفاده کنیم ؟

انواع اید پوینت ها در ویدئو کنفرانسدسته بندی و رده بندی ویدئو کنفرانس ها

دسته بندی و رده بندی ویدئو کنفرانس
سیستم ویدئو کنفراس نکات مثبت نکات منفی
سیستم ویدیو کنفراس سخت افزاری تجربه کاربری و کیفیت بالا – پایرداری بالا قیمت بالا – انعطاف پذیری پائین
نرم افزار ویدئو کنفرانس قیمت پائین کیفیت متوسط – به دلیل وابستگی به سیستم عامل پایداری پائین
ویدیو کنفرانس ابری هزینه راه اندازی پائید تر – پرداخت ماهیانه یا سالانه – انعطاف پذیری بال در افزایش ظرفیت امنیت پائین تر – کنترل کمتر بر روی نیاز های