اتصال نمایشگر های دو گانه به دستگاه ویدئو کنفرانس ( Dual Display ) :

اتصالات ویدئو کنفرانس به نمایشگر توسط کابل HDMI امکان پذیر است . اتصال یکطرف کابل به دستگاه کنفرانس و در طرف دیگر به نمایشگر امکان ایجاد نمایشگر دوگانه را فراهم می کند.تا به راحتی چندین نقطه را به صورت همزمان مشاهده کنید :

اتصالات دستگاه کنفرانس به دستگاه های دیگر

اتصال ویدئو پروژکتور به دستگاه ویدئو کنفرانس VC800

اتصال ویدئو پروژکتور به کدک VC800 / VC500 توسط کابل HDMI به راحتی امکان پذیر است . کابل HDMI را به دستگاه کنفرانس و ویدئو پروژکتور متصل کرده و از آن برای اتاق کنفارنس خود استفاده کنید .

اتصالات دستگاه کنفرانس به دستگاه های دیگر

اتصال اسپیکر اضافه به کدک VC800

محل Line Out در کدک VC800 را انتخاب کرده و با استفاده از جک ۳.۵mm آنرا به اسپیکر متصل کنید . در نظر داشته باشید که این اتصال برای VC500 امکان پذیر نیست .

اتصالات دستگاه کنفرانس به دستگاه های دیگر